www.mojaip.sk


Slovník pojmov


Čo je to IP adresa?

IP adresa - Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného IP adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou IP adresou. Najčastejšie sa IP adresa zapisuje takzvanou bodkovou notáciou t.j. XXX.XXX.XXX.XXX kde XXX je číslo v rozmedzí 0-255. IP adresa potom môže vypadať napríklad takto: 97.62.241.55

Čo je to Hostname?

Hostname - je unikátne meno počítača, pod ktorým je známy na počítačovej sieti.

Čo je to WI-FI?

WI-FI - poskytuje bezdrôtový prístup k počítačovým sieťam a teda sa dá použiť aj na prístup k samotnému internetu. Hotspoty, ktoré takýto prístup umožňujú sa vyskytujú na verejných miestach. Hotspot nie je obmedzený uzavretým priestorom.

Čo je to HTTP?

HTTP - HyperText Transfer Protocol – ide o protokol, ktorý sa využíva na prenos dát na internete v architektúre klient – server. Prenášajú sa ním najmä stránky o ktoré cez prehliadač požiada klient.

Čo je to JAVA?

JAVA - jazyk myšlienkovo vychádzejúci z C++, s vyššími nárokmi na bezpečnosť, s knižnicami pre jednoduchú tvorbu uživateľského rozhrania. Java programy (applety), sa na klienta prenášajú ako preložený kód a on ho interpretuje a prevádza nezávisle na platforme za pomoci lokálnych knižníc.

Čo je to XML?

XML - Jazyk XML (Extensible Markup Language) vám umožňuje usporiadať a používať dokumenty a údaje spôsobmi, ktorý bol v minulosti neuskutočniteľný alebo mimoriadne zložitý. Vlastné schémy XML vám v súčasnosti umožňujú určiť a extrahovať konkrétne údaje z bežných pracovných dokumentov. Jazyk XML je veľmi ľahko čitateľný ako aj pre človeka tak aj pre softvér, ktorý ho používa na importovanie a exportovanie údajov rôzneho typu.

Čo je to PING?

PING - program ping zistí ,či je zadaný počítač aktívny, či pracuje a je pripojený do internetu. V pravidelných intervaloch posiela malé dátové pakety príslušnému počítaču a meria čas, ktorý uplynie, kým sa daný paket vráti späť.

Čo je to FTP?

FTP - File Transfer Protocol Ide o internetový protokol využívaný na prenos súborov medzi počítačmi. Môže sa použiť napríklad na sťahovanie voľne šíriteľných programov z nejakého servera, alebo na diaľkové nahrávanie stránky na server.

Čo je to JAVASCRIPT?

JAVASCRIPT - patrí medzi jazyky požívané na internete, je veľmi obľúbený medzi tvorcami stránok. Javascript dáva veci do pohybu, dovoľuje vkladať interaktívne prvky, ktorými sa stránka oživí. Vložiť na stránku nejakú jednoduchú aplikáciu alebo hru prezentačné prvky alebo iné zaujímavé veci.

Čo je to E-MAIL?

E-MAIL - je poštový systém Internetu. Umožňuje poslanie správy jednému alebo viacerým príjemcom, pokiaľ majú svoje e-mailové adresy.

Čo je to IRC?

IRC - (Internet relay chat) - program, ktorý umožňuje textovo komunikovať súčasne viacerým internetovým používateľom. Na nadviazanie komunikácie potrebujeme poznať adresu IRC servera. Jednotliví diskutujúci používajú prezývky, ktoré si zvolia sami a na základe týchto prezívok spolu komunikujú.

Čo je to ICQ?

ICQ - (I seek you) - program pre komunikáciu cez internet. Dá sa prirovnať ku chatu, keď si píšu len dvaja ľudia v jednom okne. Ale oproti chatu má veľa výhod. Je napríklad vidieť, kto zvašich kamarátov, je práve online. Správa sa dá odoslať aj ľuďom, ktorí súpráve offline – správa sa uloží na serveri ICQ a hneď ako sa ten dotyčný prihlási, je mu doručená. ICQ poskytuje okrem písania textových správ aj prenášanie hlasu, hranie rôznych hier a prenos videa.

Čo je to DNS?

DNS - Domain name system - hierarchický systém, ktorý zabezpečuje preklad doménových názvov (napr. www.mojaip.sk) na IP adresy (217.67.30.30).

Čo je to AJAX?

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML - je to skupina technológií, ktoré umožňujú vytváranie dynamických webových stránok. Využitie ajaxu umožňuje vytvárať interaktívne stránky, pričom zobrazovanie dynamických údajov nevyžaduje obnovenie celej stránky.

Čo je to ISP?

ISP - Internet Service Provider - Firma zaoberajúca sa pripojením klienta do siete Internet.

Čo je to SPAM?

SPAM - Je to nevyžiadaný email na Internete. Z pohľadu odosielateľa je to hromadný email (rádove aj stotisíce) zvyčajne s falošnou adresou odosielateľa. Cieľom je upozorniť na predaj výrobku alebo poskytovania služieb. Vo väčšine krajín je SPAM považovaný za nelegálny.

Čo je to PHP?

PHP - Hypertext Preprocessor - je skriptovací jazyk, ktorý sa používa na vytváranie dynamických webových stránok.