www.mojaip.sk


Vyhľadávanie klasifikácie ekonomických činností SK NACESK NACE - klasifikácia ekonomických činností.

Príklad kódu SK NACE "60100" - Rozhlasové vysielanie

Príklad textu SK NACE "Nákladná cestná doprava"