www.mojaip.sk


Vyhľadávanie v OKEČ (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností)Číselnik OKEČ obsahuje zoznamm pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom ako aj individuálnymi subjektami.

Príklad kódu OKEČ "14100" - Ťažba a úprava kameňa

Príklad textu OKEČ "Priemyselné čistenie "